Česko

Čerešnička na torte na záver pobytu v športovom areáli KLÍNY

Keby som bola básnikom, napísala by som ódu na jesennú krásu krušnohorských hor, vod a strání. Keby som bola maliarom namaľovala by som všetkými farbami híriace listy na stromoch, neskutočne krásnu zeleň na lúkach a stráňach Krušných Hor. Keby som bola pesničkárom, napísala by som pre deti z Radušky pesničku na oslavu krásy ich domoviny, rodičovskej lásky, šťastného života a…

Tlačová konferencia

Dobrovoľnictvo – sposob aktivity v seniorskom veku – je projekt, prostredníctvom ktorého sa konal výmenný dobrovoľnícky pobyt v Čechách a na Slovensku. V stredu, 15.1O.2O14 sa pred ukončením pobytu aj projektu konala významná tlačovka, na ktorej sa zišlo 6 slovenských a 5 českých dobrovoľníčok. Konala sa v salóniku reštaurácie Střelnice, kde sa o 15.OO hod. zišli i zástupcovia prijímajúcich organizácií…

Stretnutie v polovici výmenného pobytu

Čas doslova letí. 6.októbra sme sa v polovici pobytu stretli na spoločnom zasadnutí v RADKE. Okrem administratívnych povinností sme navštívili slávnostné odhalenie kadaňského ” orloja”. Poučili sme sa zvládař počítač a následne sme si vypočuli veěmi zaujímavú a podnetnú prednášku PhDr. Sávu Arabadžieva  na tému ” Komunikácia a vzťahy na pracovisku. Tiež sme zhodnotili svoje doterajšie poznatkyz výmenného pobytu v…

004

Výlety do okolia Kadane

Cez víkendy sa nenudíme. Relaxujeme na výletoch, turistických výchádzkach, v divadle … V piatok 3.októbra sme zhliadli drámu jednoaktovku “Parížsky kat” v podaní ochotníkov  z divadelného súboru “Navenek” z Kadane. 04.októbra sme sa odviezli motoráčikom tzv. “Doupovskou drahou” z Kadane  do Krásneho Dvora na ” Jablečný den”- podzimnú slávnosř úrody. Program dňa prebiehal na nádvorí zámku, v zámockom parku, záhrade,…

Staroba je múdra a krásna

DOMOV PRE SENIOROV v Kadani sídli v čiastočne novej, čiastočne rekonštruovanej budove, ktorá bola otvorená v máji v roku 2007. Ide o nový pekný bezbariérový objekt, vyhovujúci moderným trendom v starostlivosti o seniorov, ktorý je umiestnený v krásne upravenej a udržiavanej záhrade. Personálne obsadenie: Mgr. Lenka Raadová, riaditeľka DpS Dagmar Neprášková, vedúca DpS Lenka Vlčková, koordinátorka projektu Domov má celkom…

Materské centrum RADKA

Materské centrum Radka existuje od roku 2003 ako miesto stretnutí detí a dospelých. Personálne obsadenie: Inga Neimontiene – vedúca MCR a služby starostlivosti o deti, Lucie Bakalářová – koordinátorka MCR a služby starostlivosti o deti. Ku všetkým aktivitám  využívajú herňu, telocvičňu, výtvarnú dieľňu a tiež dve detské ihriská. MCR ponúka: dopoludňajšie aktivity pre deti / už od 6-tich týždňov /…

SDC10883-e1412585771720_cover

Ako trávia dobrovoľníčky voľný čas ?

Rôzne. Spoznávajú mesto. Na prechádzkach zbierajú hríby. Navštevujú divadelné predstavenia, múzeá ,výstavy… Ako som už v predchádzajúcom blogu písala,  boli sme na komédii ” Blázinec v 1.poschodí “, potom na predstavení  kadaňského ochotníckeho divadla Navenek “Večírek “,dnes  pôjdeme na jednoaktovku ” Parížsky kat ” v podaní  tých istých ochotníkov. 27.09.2014 sa konalo “15. Svatováclavské Vinobraní” v záhradách Františkánskeho kláštora v…

MŠ a JASLE RADUŠKA KADAŇ

Deti, pp.riaditeľka, učiteľky, dobrovoľníčky  a rodičia v akcii ! RADUŠKA aplikuje inovatívny výukový program “ZAČAŤ  SPOLU -krok za krokom – spolu s rodičmi” denne to prebieha takto: rodič vstúpi do budovy škôlky spolu s dieťaťom, ono sa vyzuje, obuje si prezúvky a s rodičom vojde do šatne, pohľadá si svoju značku, kabátik si odloží na vešiak, podľa potreby sa prezlečie…

ZUZANA A MÁRIA v MŠ RADUŠKA

Materská škola RADUŠKA je školská právnická osoba, konateľkou je riaditeľka Bc. Diana Roubová. Hlavná činnosť – poskytovanie vzdelávania podľa školských vzdelávacích programov. MŠ RADUŠKA sa riadí inovatívnym vzdelávacím programom pod názvom ” Začať spolu ” – krok za krokom  – spoločne s rodičmi. Denný program zaisťujú zamestnanci: Janička, ukončila vysokú školu s titulom Bc. so zameraním na predškolské vzdelávanie. Jindřiška,…

IMG_20140928_140130

Den české státnosti

Český státní svátek – den, kdy byl svým bratrem zabit český kníže svatý Václav, jeden z prvních Přemyslovců – připadl v tomto roce na neděli. Neděle se skutečně vydařila, byla slunečná, teplá, přvětivá. Setkaly jsme se na náměstí a prohlédly si nejprve radniční věž. Naskytla se nám výjimečná příležitost si prohlédnout ostatky sv. Václava, které byly nalezeny při rekonstrukci v…