Staroba je múdra a krásna

DOMOV PRE SENIOROV v Kadani sídli v čiastočne novej, čiastočne rekonštruovanej budove, ktorá bola otvorená v máji v roku 2007. Ide o nový pekný bezbariérový objekt, vyhovujúci moderným trendom v starostlivosti o seniorov, ktorý je umiestnený v krásne upravenej a udržiavanej záhrade.

Personálne obsadenie:

Mgr. Lenka Raadová, riaditeľka DpS

Dagmar Neprášková, vedúca DpS

Lenka Vlčková, koordinátorka projektu

Domov má celkom 99 postelí pre dlhodobé pobyty v 52 izbách / 18 jednoposteľových, 36 dvojposteľových, 3 trojposteľových/ a ďalšie 4 postele odľahčovacej služby, ktoré sú určené pre krátkodobé alebo denné pobyty klintov. Ďalších 21 postelí v 10 izbách má Domov na detašovanom oddelení v Nemocnici v Kadani so zvýšeným stupňom ošetrovateľskej starostlivosti.

Predmetom činnosti DpS je zaistenie prevádzky a služieb Domova, čo obsahuje: ubytovanie, celodenné stravovanie, ošetrovateľská a lekárska starostlivosť, rehabilitácia, kaderníctvo, pedikérka, bufet vo vlastnej prevádzke,pravidelná omša v miestnej kaplnke, cvičebné prvky v záhrade, relaxačný bazénik, kultúrne a aktivizačné činnosti, voľnočasové aktivity. Denne prebiehajú rôzne zamerané aktivity pre všetkých klientov:trénovanie pamäti, výtvarné techniky, muzikoterapia, spomienkové terapie, poetické “dýchánky”, biblioterapia, premietanie filmov, pečenie, súťaže, športy/ šípky, boccia, cvrnkaná/, kondičné cvičenia…

Niektoré konkrétne podujatia: sviatok Aničiek, návšteva múzeí, športové súťaže, napríklad: PETANQUE, šípky, cvrnkaná na krajskej úrovni a pod., krst knihy “SETKÁNÍ”- zbierka básní dvoch rôznych generácií: klientov z Domova a študentov gymnázia.

Do Domova prichádzajú rôzne návštevy: úžasným patrónom je herec, kadaňský rodák JOZEF DVOŘÁK.

Skvelá je spolupráca s MŠ a ZŠ, Špeciálnou školou a DDM -ŠUPLÍK.

V Domove sa uskutočnila aj predajná burza ošatenia a rôznych doplnkov, kde som sa bola pozrieť aj ja spolu so Stankou.

V zariadení pracujú slovenské dobrovoľníčky: v DpS Alžbeta Rublíková a Veronika Kopúnková, na detašovanom oddelení v Nemocnici Hana Gažová.  Betka a Veronika sú na oddelení ERGOTERAPIE. Oddelenie má vypracovaný  týždenný plán voľnočasových aktivít, ktorý zahŕňa rôznorodé tvorivé, kondičné činnosti, tréningy pamäti, športové aktivity, krúžky pletenia, šitia, zhotovovanie výrobkov na krosnách, keramiku a iné výtvarné techniky. Ďalej sú to rôzne spomienkové terapie, získavanie informácií na počítači a pod. Každá voľnočasová aktivita sa riadi podľa manuálu, ktorý je vypracovaný na každú aktivitu s cieľom čo najviac zainteresovať samotných klientov na jednotlivých činnostiach. Práca ergoterapeutického oddelenia je veľmi rôznorodá a dáva šan

cu všetkým klientom na zapojenie.

Do čias mladosti majú možnosť v spomienkach sa vrátiť v RETRO KÚTIKU, ktorý je zariadení bytovým dobovým nábytkom a bytovými doplnkami.

Jednotlivé aktivity sa skladajú: 1.z prípravy administratívnej a materiálnej, 2. prípravy občerstvenia pre klientov, 3. pozývanie cestou rozhlasu ale i indivuduálne a samozrejme dopravy imobilných klientov. Terapie sa vykonávajú v dopoludňajších aj v popoludňajších hodinách. Po skončení je zabezpečený doprovod klientov na ubytovanie. Upracú sa priestory, pomôcky a na záver sa nakódujú jednotlivé úkony u každého klienta sú uložené do počítača. Každý klient je vlastne v mesačných intervaloch hodnotený. U menej aktívnych sa zameriavajú na individuálne terapeutické činnosti priamo u klienta. Ako dobrovoľníčky sa v čase od 7,30 do 14.00 zúčastňujeme všetkých voľnočasových aktivít.

Počas nášho pobytu bol v zariadení organizovaný aj DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, na ktorom sme sa zúčastnili prezentácie  výrobkov zhotovených klientmi. Zaujímavosťou tohota podujatia bolo , že všetci pracovníci boli oblečení v retroštýle, aby sa umocnila atmosféra zariadenia z čias mladosti klientov.

Hanka pracuje na detašovanom  oddelení v nemocnici, kde sú umiestnení klienti so zvýšeným stupňom ošetrovateľskej starostlivosti. Pomáha pri kúpaní, dvíhaní, polohovaní, kŕmení klientov a ďalších terapeutických činnostiach. Práca je to veľmi náročná, personál, vrátane Hanky, ju vykonáva svedomite a zodpovedne.

Zariadenie v tomto období získalo ocenenie 5 hviezdičiek a je druhým najlepším zariadením v Českej republike. Taktiež sme sa zúčastnili spoločenského stretnutia pracovníkov zariadenia, ktoré bolo organizované pri príležitosti získania  ocenenia. Činnosť v DpS zaznamenala Veronika. Domov pre seniorov aj detašované pracovisko som si prezrela osobne a ponúkam Vám aj fotogalériu z oboch zariadení.

12

001 002