Tlačová konferencia

Dobrovoľnictvo – sposob aktivity v seniorskom veku – je projekt, prostredníctvom ktorého sa konal výmenný dobrovoľnícky pobyt v Čechách a na Slovensku.

V stredu, 15.1O.2O14 sa pred ukončením pobytu aj projektu konala významná tlačovka, na ktorej sa zišlo 6 slovenských a 5 českých dobrovoľníčok. Konala sa v salóniku reštaurácie Střelnice, kde sa o 15.OO hod. zišli i zástupcovia prijímajúcich organizácií a priaznivci dobrovoľníctva v Kadani. Po krátkom úvode a zhrnutí celého projektu dostali slovo samotné dobrovoľníčky, ktoré rozprávali o svojich skúsenostiach, zážitkoch z výmenných pobytov. Rozprávanie bolo doplnené prezentáciou fotografii a úryvkami z blogov.

Irenka a Marta pomáhali v Bratislave v dennom stacionári pre bezdomovcov “VAGUS”. Hovorili o tom, prečo si vybrali práve toto zariadenie s problémovými ľuďmi, ktorí často vlastnou vinou klesli až na úplné dno spoločnosti. Konštatujú, že najvačším nepriateľom je ich kamarát alkohol, ktorý ich navštívi včase, keď sa už spod jeho vplyvu dostávajú a vďaka “kamarátstvu” znova do alkoholického stavu upadajú. Každý bezdomovec vlečie vo svojej igelitke, či káričke svoj smutný a často bezvýchodiskový príbeh.

Irenka a Libuška pomáhali v Materskom centre Klokanček v Nitre. Majú z pobytu výnimočné a cenné zážitky, hovorili o roznych programoch, ktoré miestni dobrovoľníci pripravovali pre rómske a iné komunity a tiež zdoraznili, aký je pre seniorov 5O+ doležitý uvedený projekt. Ako zapojenie sa do dobrovoľnickej činnosti meni ich filozofiu životného štýlu, návykov, pesimizmu z bezcieľneho života na dochodku. Dobrovoľnícka činnosť  v seniorskom veku mení u mnohých  predchádzajúce životné hodnoty a priority.

Naďa a Slávka pomáhali v Domove sociálnych služieb pre seniorov “HESTIA” v Braislave. Prítomná na tlačovej konferencii bola iba Naďa. Hovorila o zložení klientov, ktorí boli vačšinou ležiaci, pohybujúci sa na vozíkoch, 2-3 chodiaci. Po podaní raňajok sa venovali klientom v ergoterapii-išlo o cvičenie pamate a jemnej motoriky na prstoch, vozili ich do parku, ležiacim sa venovali pri posteliach, rozprávali sa s nimi alebo im čítali vždy podľa ich potrieb a želaní.

Slovenské dobrovoľníčky Veronika a Betka, ktoré pomáhali v Domove důchodcov v Kadani vyznali svoj veľký obdiv k profesionalite vedenia domova, obslužného personálu a celkovo k vnútorným a vonkajším priestorom domova. Interiéry a exteriéry sú krásne vynovené, plné malieb, kvetín, zariadenie na izbách moderné a  praktické technické vybavenie /čističky, práčky, sušičky, rehabilitačné vane, pomocky a pod./super moderné, kvalitné a estetické. Chodby, spoločenské miestnosti, jedálne na poschodiach i veľká na prízemí, retro izba, bufet, kuchyňa – dýchajú čistotou, posobia esteticky a účelovo. Nie náhodou sa toto zariadene pýši 5-mi hviezdičkami kvality, ziskalo 2. miesto v hodnotení domovov dochodcov v Českej repulike. Každodenné stretnutia s klientmi, činnosť s nimi ich veľmi obohatila a tá roznorodosť činností ich prekvapila. Sú šťastné, že mali možnosť byť na tomto výmennom pobyte a preniesť skúsenosti do svojich miest na SLOVENSKU.

Hanka pomáhala na detašovanom oddelení v Nemocnici, kde sú umiestnení iba ležiaci klienti. Obdivovala vzájomnú súčinnosť úctu personálu medzi sebou, ale aj ku klientom. To nie je iba profesionalita, ale aj úprimný citový vzťah k práci a k bezbrannému človeku, aby zachovali jeho ľudskú dostojnosť.

Oľga robila krásnu činnosť v Materskom centre RADKA. V dopoludňajších hodinách tam prichádzajú rodičia s batoľatami a menšími deťmi, aby sa zmysluplne pohrali spolu, trošku navzájom aj poklebetili o bežných udalostiach, a hlavne, aby si navzájom radili pri výchove detí, Inge a Lucia, úžasné pracovníčky v centre, majú po ruke vždy skvelé nápady a podnety na skvalitňovanie každodenného života detičiek a ich rodičov. Oľga bola s prostredím, v  ktorom pracovala nadšená.

Mária a Zuzka pomáhali v  Jasliach a MŠ RADUŠKA, Zuzka hodnotí úžasnú koncepciu zariadenia projektu ” Začať spolu”, spoluprácu s rodičmi, fungujúci chod zariadenia, profesionálny a citový vzťah pedagógov a personálu k deťom, individuálny prístup ku každému dieťatku. Obdivuje prácu pani riaditeľky, ktorá všetky povinnosti, potreby pre zariadenie vybavuje s pokojom a rozvahou cez telefón, meilom, osobne. Chodila do tried-do jasličiek, školky, telocvične, hrala na klavíri, pomáhala v kuchyni, rozprávala sa s personálom a okamžite riešila všetky položené otázky a problémy. Podľa všetkého jej pracovná doba trvá od ” vidíš do nevidíš”, ako sa to na  Slovensku hovorí. Mária. okrem toho, že trávila veľa času s deťmi a aj s pedagógmi v triedach, telocvični, na ihrisku, videla ich akoby nenútenú prácu, výchovu, vzdelávanie v aktivačných centrách od príchodu až po ich odchod domov. Okrem toho si preštudovala skoro všetky dokumenty školy: zmluvu s rodičmi, školské výchovno – vzdelávacie programy, program ” Hrátky v slimačej záhradke” atď. Na záver pobytu Zuzka darovala škole 3O kusov uhačkovaných slimáčikov, symbol RADUŠKY, ako dar deťom pod stromček a Mária svoje poznámky z vlastného pozorovania a postrehov, ako aj z prečítaných dokumentov pre potreby tohoto úžasného zariadenia. Duch a filozofia RADUŠKY s podľa Márii absolutne progresívne, inovatívne, a takáto alternatíva popri štátnych školkach je veľmi potrebná-dáva možnosť výberu pre rodičov a celkovo pre spoločnosť výchovu a vzdelanie k samostatnosti. individualizmu, ale zároveň aj k tímovej práci. Na záver Mária skonštatovala, že keby bola ešte v pracovnom pomere a o pár rokov mladšia určite by sa usilovala takúto školku založiť.

Všetky dobrovoľníčky zo Slovenska vyjadrujú hostiteľskej organizácii RADKA o.z., jej zamestnancom a osobitne pani riaditeľke Mgr. Hanke Vodrážkovej, koordinátorke projektu Stanislave Hamákovej, DiS. Pavlinke Vrbovej, DiS. úprimné a srdečné poďakovanie. Z celého srdca ďakujú prijímajúcim organizáciám a to : Bc. Diane Roubovej, riaditeľke Jaslí a MŠ RADUŠKA; Lenke Vlčkovej, koordinátorke DpS Kadaň. Ďakujeme Platforme dobrovoľníckych centier v Bratislave, koordinátorke projektu Soni Tatić a Mgr. Alžbete Mračkovej, riaditeľke vysielajúcej organizácie. Ďakujeme vedeniu RADKY za bezchybnú organizáciu, za perfektné ubytovanie, za organizovanie voľno časových aktivít, výletov  do okolia Kadane, do Karlových Varov a do športového areálu Klíny. O tom čo bolo na záver, porozprávam v poslednom blogu.

Mária

DSCN1386_1 DSCN1385_1 DSCN1407_1