ZUZANA A MÁRIA v MŠ RADUŠKA

Materská škola RADUŠKA je školská právnická osoba, konateľkou je riaditeľka Bc. Diana Roubová. Hlavná činnosť – poskytovanie vzdelávania podľa školských vzdelávacích programov. MŠ RADUŠKA sa riadí inovatívnym vzdelávacím programom pod názvom ” Začať spolu ” – krok za krokom  – spoločne s rodičmi.

Denný program zaisťujú zamestnanci: Janička, ukončila vysokú školu s titulom Bc. so zameraním na predškolské vzdelávanie. Jindřiška, ktorá sa vracia do Radušky, má strednú pedagogickú školu. Andrejka absolvovala strednú poľnohospodársku školu, obsadila dotované miesto na 12 mesiacov v rámci odbornej praxe pre absolventov  do 30 rokov a touto praxou má možnosť v budúcnosti získať novú kvalifikáciu. Nikolka nastupuje od 1.októbra  na 11 mesačnú odbornú prax po absolvovaní strednej pedagogickej školy.

V MŠ je zapísaných 23 detí. Rodičia podpisujú so škôlkou zmluvu.  MŠ ponúka  celodenný program pre deti spravidla od 3 do 7 rokov v dobe od pondelka do piatka od 6.00 do 16.30 hod.  Za celodennú dochádzku platia rodičia  3.650 Kč. mesačne. Stravné : desiata – 6 Kč., obed 36 Kč., olovrant – 6Kč sa platí zvlášť. Po celý deň majú deti k dispozícii nápoje – voda, nesladený čaj, ovocné šťavy …

MŠ Raduška zaisťuje v rámci svojej činnosti aj doplnkové aktivity – plávanie, angličtina, divadlo, predĺžený víkend. Zajtra budem písať o činnosti detí a o konkrétnej pomoci dobrovoľníčok.