Stretnutie v polovici výmenného pobytu

Čas doslova letí. 6.októbra sme sa v polovici pobytu stretli na spoločnom zasadnutí v RADKE. Okrem administratívnych povinností sme navštívili slávnostné odhalenie kadaňského ” orloja”. Poučili sme sa zvládař počítač a následne sme si vypočuli veěmi zaujímavú a podnetnú prednášku PhDr. Sávu Arabadžieva  na tému ” Komunikácia a vzťahy na pracovisku.

Tiež sme zhodnotili svoje doterajšie poznatkyz výmenného pobytu v Kadani a pôsobenia vo svojich organizáciách.

A ešte niečo o RADKE

RODIČIA  A  DETI  KADANE – RADKA je nezisková organizácia ,jej poslanie spočíva v zavedení chýbajúcich služieb, a tým posúvajú hranice kvality života detí a dospelých.Je to profesionálna nezisková organizácia ,poskytujúca starostlivosť v oblasti voľného času , vzdelávania, sociálnych služieb a dobrovoľníctva.Činnosť organizácie je rozdelená do jednotlivých centier :

1. vzdelávacie centrum : akreditované , jazykové kurzy

2. materské centrum

3.dobrovoľnícké centrum – dobrovoľníci pôsobia v 5 programoch: v nemocnici, pre voľný čas, pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, v programe päť P – priateľstvo, podpora, prevencia, starostlivoť a pomoc ” veľkého dospelého kamaráta, dobrovoľníci pre školskú prípravu – doučovanie a pomoc rodičom.

Sociálne centrum RADKA

působí od roku 2OO9 a poskytuje dve registrované sociálne služby. Plavecké centrum RADKA: plávanie vo vani, plávanie detí s rodičmi , plávanie predškolákov, zdravotné plávanie, aquaerobik, aquatehobik a pod.

RADKA o.z. zriaďovateľ Jaslí a MŠ RADUŠKA -organizácia Rodičia a deti Kadane, občianske združenie, bola založená v roku 2003 za účelom vytvorenia verejného priestoru pre všestrannú prevenciu a pomoc rodinám s malými deťmi v Kadani a priˇahlých obciach. Poslaním je zaviesť chýbajúce služby v regióne ,napríklad organizovanie kurzov. 1.októbra 2O14 sa organizoval zážitkový a vzdelávací kurz ” Silní rodičia – silné deti. Kurz chce ukázať cestu  ,ako spolu můžu rodičia s deťmi vychádzať bez násilia, aj keď sú už s nervami na konci a dieťa stále provokuje.

DSC_0009